Programul Leader

CE ESTE LEADER?

Este un program al Uniunii Europene demarat în 1991, program de dezvoltare rurală într-o abordare complet nouă. Denumirea este un acronim al titlului programului din limba franceză  „Liaison Entre Actions pour le Developpement de l`Economie Rurale”. Scopul programului este definit clar și concis chiar prin acest titlu a cărui versiune română ar fi: acțiuni închegate pentru dezvoltarea economiei rurale.

Programul „LEADER” al Uniunii Europene este un program de dezvoltare rurală durabilă care se bazează pe îmbinarea a şapte caracteristici:

– abordare teritorială;
– abordare partenerială;
– abordare de jos în sus;
– abordarea integrată şi multi-sectorială;
– accent deosebit pe inovaţie şi experimentare;
– implementarea proiectelor de cooperare şi
– interconectarea parteneriatelor locale

De ce este benefic programul LEADER ?

 PLANIFICARE LA NIVEL LOCAL

În cadrul dezbaterilor publice şi atelierelor de lucru care au avut loc în teritoriul GAL, toţi locuitorii, agricultorii, micii întreprinzători, ONG-urile şi autorităţile locale au avut prilejul să îşi expună problemele cu care se confruntă, nevoile şi planurile pe care le au în viitor. În urma acestor întâlniri de lucru a fost elaborat planul de dezvoltare locală.

DEPUNERE DE PROIECTE LA NIVEL LOCAL

În baza planului de dezvoltare locală care cuprinde totalitatea ideilor de proiecte exprimate de potențialii beneficiari,  vor avea loc sesiuni de proiecte LEADER. Cererea de finanţare şi documentele anexe vor putea fi depuse la sediul GAL „Colinele Iașilor” din sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași,  unde vă stăm la dispoziţie cu informaţii şi asistenţă.

Important de ştiut : proiectele dvs. nu vor „concura” cu proiecte depuse la nivel naţional, ci doar cu cele depuse la GAL „Colinele Iașilor”

SELECŢIE LA NIVEL LOCAL

Proiectele vor fi evaluate de un grup de experţi în baza unor criterii de selecţie obiective şi transparente. Decizia privind selecţia proiectelor în vederea finanţării va fi luată de un Comitet de Selecţie, în conformitate cu o procedură de evaluare și selecţie publicată de GAL „Colinele Iașilor” pe website-ul propriu odată cu lansarea fiecărui apel de cereri de proiecte la nivelul GAL-ului.

Pentru a putea accesa Programul LEADER, comunităţile locale, grupate în teritorii, trebuie să creeze un parteneriat public-privat denumit „Grup de Acţiune Locală” (GAL).

 

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor