Comuna Dagata

dagataNumăr de locuitori: 4.089

Suprafață (km2): 46,01

Densitate(populație/km2): 104,52

 

 

 

Componență comună:

Dagâța

Mănăstirea

Piscu Rusului

Băluşeşti

Zece Prăjini

Tarniţa

Buzdug

Boatca

Așezare geografică:

Comuna Dagâța este situată la 86 km distanță de municipiul Iași în partea de sud a județului, învecinându-se la nord și vest cu județul Neamț, la est cu comunele Țibana, Țibănești și Tansa, iar la sud cu județul Vaslui.

Activități specifice zonei:

Cultivarea suprafetelor agricole

Agricultura

Creşterea animalelor

Mici meşteşugari (tâmplari, fierari, etc)

Lucrări agricole conform Legii fondului financiar

Activități economice principale:

Activităţi economice independente(Mica industrie de deservire a populaţiei)

Obiective turistice:

Biserica de Lemn din satul Mănăstirea

Schitul Călugăresc situat în locul denumit „Cetate”

Evenimente locale:

 

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri agricole

Accesarea unor proiecte conforme cu Legislaţia în vigoare

Proiecte de investitii:

Infrastructură, Reabilitare drumuri comunale, Modernizare DC 78A prin proiect SAPARD

Proiecte „Phare”, „P.I.R.”, „Guvernamentale”

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor