Comuna Pâncesti

pancesti

Număr de locuitori: 1.515

Suprafață (km2): 37,44

Densitate(populație/km2): 42,31

 

 

 

Componență comună:

Pânceşti

Ciurea

Holm

Patricheni

Tălpălăi

Așezare geografică:

Comuna Pânceşti este aşezată în Podişul Central Moldovenesc, în județul Neamț

Activități specifice zonei:

Agricultura

Pomicultura

Activități economice principale:

Cresterea animalelor

Cultura plantelor

Obiective turistice:

Sisturi arheologice

Evenimente locale:

 

Facilități oferite investitorilor:

Teren diversificat – livadă în rod

Forţă de muncă calificată în pomicultură – creşterea animalelor

Proiecte de investitii:

Modernizat DC Pânceşti-Ciurea, DC Pânceşti-Holm

Realizat grădiniţă

 

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor