Comuna Scanteia

scanteiaNumăr de locuitori: 4242

Suprafață (km2): 41,43

Densitate(populație/km2): 102,38

 

 

 

 

 

Componență comună:

Scânteia

Bodeşti

Boroseşti

Ciocârleşti

Lunca Rateş

Rediu

Tufeştii de Sus

Așezare geografică:

Se află în partea de sud a judeţului Iaşi, la 29 km de municipiul Iaşi Vecini: la nord – comuna Grajduri, la vest – comuna Scheia, la est şi sud – comuna Rebricea, judeţul Iaşi

Activități specifice zonei:

Agricultura

Activități economice principale:

Comerţ cu produse agricole, animale, păsări, materiale de construcţii, alimentare

Prestari servicii

Morarit

Invatamant

Sanatate

Servicii publice

Obiective turistice:

Biserica Sf. Mihail şi Gavril – satul Scânteia, ctitor Ştefan cel Mare

Biserica „Cuvioasa Paraschiva” – ctitor Vasile Lupu – 1636, refăcută în secolul al XVIII-lea

Situl arheologic de la Boroseşti punct „Pe Lesa” dealului Boroseşti

Biserica de lemn „Naşterea Sf. Ioan Botezătorul” (Sânziene) – sat Boroseşti

Evenimente locale:

Târg în ziua de luni a fiecărei săptămâni

31 martie 1423 – atestarea documentară a comunei

Facilități oferite investitorilor:

Acces la drumul judeţean Iaşi-Vaslui

Energie electrică

Staţie CFR

Telefonie

Internet

Parteneriat public

Forta de munca

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor