Comuna Tansa

Biserica TAnsa 1
Număr de locuitori: 3039
Suprafață (km2): 35,60
Densitate(populație/km2): 85,36
Componență comună:
Tansa
Suhulet
Așezare geografică:
În partea de sud-vest a judeţului Iaşi, pe DJ 246, la 60 km faţă de municipiul Iaşi şi 45 km faţă de municipiul Roman
Activități specifice zonei:
Agricultura
Cresterea animalelor
Olarit
Butnarit
Cioplit piatra
Prelucrare lemn
Rotarit
 Activități economice principale:
Agricultura
Mestesugarit
Olarit
Comert
Dulgherie
Fierarie
Cioplit piatra
 Obiective turistice:
Bisericile Suhuleţ şi Tansa
Evenimente locale:
Târguri saptamanale
Traditii de iarna
Facilități oferite investitorilor:
Terenuri agricole de buna calitate
Retea de apa
Retea de canalizare
DJ 246 – care face legatura cu municipiul iasi(este asfaltat)
© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor