Comuna Ciurea

Număr de locuitori: 10.092

Suprafață (km2): 47,72

Densitate(populație/km2): 211,48

Componență comună:

Ciurea

Curături

Dumbrava

Hlincea

Picioru Lupului

Lunca Cetăţuii

Slobozia

Așezare geografică:

Comuna Ciurea se află în partea de sud a municipiului Iaşi, pe DJ 248A, la 10 km distanţă faţă de Iaşi

Activități specifice zonei:

Agricultură – producţie vegetală

Prelucrarea primară a lemnului

Activități economice principale:

Fabricare de cărămizi şi teracotă

Zootehnie în sistem privat

Prelucrarea primară a lemnului

Obiective turistice:

Cabana Bârnova în apropierea satului Slobozia

Mânăstirea Hlincea – monument istoric

Evenimente locale:

Hramul bisericii de Sfânta Treime

Serbările Ciurii – în luna iunie

Facilități oferite investitorilor:

Reduceri de impozite, cele oferite de lege

Proiecte de investiții:

Extindere aducţiune de gaz metan şi apă

Modernizarea drumurilor

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor