Comuna Mironeasa

mironeasaNumăr de locuitori: 4.333

Suprafață (km2): 46,67

Densitate(populație/km2): 92,84

 

 

 

 

Componență comună:

Schitu-Hadâmbului

Urşiţa

Mironeasa

Așezare geografică:

Teritoriul comunei Mironeasa aparţine de podişul Central Moldovenesc. Situată pe valea pârâului Brustureş (afluent al Slovnicului) între dealuri şi podişuri, posedă cariere de gresii sarmatice şi resurse forestiere, datând ca aşezare din anul 1820. Teritoriul comunei Mironeasa este situat în partea de sud a judeţului Iaşi şi are ca vecini: la nord – comuna Voineşti, la nord-est – comuna Mogoşeşti, la sud-vest – comuna Ipatele, la sud-est – comuna Scheia şi la vest – comuna Ţibana Faţă de municipiul Iaşi, comuna Mironeasa se află la 40 km, iar cea mai apropiată staţie CFR se află amplasată în comuna Grajduri, la aproximativ 14 km spre est.

Activități specifice zonei:

Agricultura

Creşterea animalelor

Prelucrarea animalelor

Activități economice principale:

Pe raza comunei îşi desfăşoară activitatea un număr de 28 societăţi comerciale şi întreprinderi care au ca obiect de activitate comerţul şi prestări servicii, la care se adaugă un număr de SRL-uri şi asociaţii familiare (cca. 36 unităţi) specializate în comerţ. În cadrul localităţii Mironeasa funcţionează o farmacie, o brutărie, secţie de prelucrare a lemnului, mici ateliere ale meseriaşilor individuali (tâmplărie, croitorie, dogărie, fierărie, împletituri răchită, confecţionare linguri de lemn)

Obiective turistice:

Biserica din satul Mironeasa construită din lemn

Mânăstirea Hadâmbu

Evenimente locale:

Hramul bisericii din localitatea Mironeasa care are loc la data de 8 noiembrie având patroni pe „Sfinţii Mihail şi Gavril”

Hramurile care au loc la 15 august, 8 septembrie şi 1 octombrie închinate în cinstea Maicii Domnului

Prima duminică după 15 august – Ziua comunei

Facilități oferite investitorilor:

Terenuri agricole

Accesarea unor proiecte conforme cu Legislaţia în vigoare

Proiecte de investitii:

Posibilitatea concesionării unor suprafeţe de teren pentru construirea unor căsuţe de vacanţă în apropierea Mânăstirii Schitu-Hadâmbului pentru pelerinii care vin şi vizitează acest monument istoric

Concesionare teren pentru construirea unei fabrici pentru teracotă şi cărămidă.

Teren pentru microferme

Teren pentru împădurire

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor