Situatia proiectelor depuse la OJPDRP

Asociația GAL „Colinele Iașilor” a lansat apeluri de selecție pe toate măsurile prevăzute în Planul de Dezvoltare Locală, respectiv 41.111, 41.112, 41.121, 41.141, 41.312, 41.313, 41.322, 421.

Dintre proiectele depuse la sediul GAL, au fost selectate și depuse la OJFIR un număr total de 71 de cereri de finanțare, din care:

   • 5 proiecte se află în evaluare 
   • 47 de proiecte sunt eligibile 
   • 47 de proiecte contractate
   • 10  proiecte sunt neeligibile/neconforme
   • 9 proiecte au fost retrase de către solicitanți

 

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor