Prezentare

Grupul de Acțiune Locală „COLINELE IAȘILOR” reprezintă  un parteneriat public – privat format din 42 de parteneri structurați astfel:

  •  10 instituții publice;
  •  19 parteneri privați;
  •  13 parteneri reprezentând societatea civilă.

Parteneriatul public – privat a fost înființat de către actorii locali din teritoriul a 13 comune, în conformitate cu cerințele și criteriile Programului LEADER, pentru a  elabora și implementa Dosarul de Candidatură al  Planului de Dezvoltare Locală a Teritoriului și pentru a participa la procesul de selecție în scopul de a deveni oficial un Grup de Acțiune Locală care să gestioneze fonduri FEADR.

ASOCIAȚIA GRUPUL DE ACȚIUNE LOCALĂ „COLINELE IAȘILOR ” și-a depus candidatura în 2012 în cadrul axei LEADER, în sesiunea de selecție a Grupurilor de Acțiune Locală lansată de către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. În urma publicării rezultatelor, proiectul Asociației Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” a fost declarat eligibil, obținând un scor de 90 puncte. Ulterior publicării rezultatelor selecției, GAL „Colinele Iașilor” și-a ridicat autorizația de funcționare, iar pe 02 februarie 2013  a semnat contractul de finanțare pe submăsura 431.2 “Funcționarea GAL, dobândirea de competențe și animarea teritoriului.”

Teritoriul reprezentat de Grupul de Acțiune Locală „Colinele Iașilor” este un spațiu rural în totalitate, care se confruntă cu problemele specifice ale satului românesc, cu numeroase carenţe, care au condus la disparităţi între mediul urban-rural prin prisma tuturor componentelor sale: economia rurală, potenţialul demografic, sănătate, şcoală, cultură etc.

Teritoriul Grupului de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor” are în componență  13 localități (12 comune aparținând județului Iași – Bârnova , Ciurea, Dagâța, Grajduri, Ipatele, Mironeasa, Mogoșești, Scînteia, Șcheia, Țibănești, Țibana, Tansa și Pâncești (care face parte din județul Neamț), având o suprafață de  680,63 km2.

COMPONENȚA A.G.A.

 Comuna Ciurea

Comuna Pâncești

Comuna Dagâța

Comuna Grajduri

Comuna Ipatele

Comuna Mironeasa

Comuna Mogoșești

Comuna Scînteia

Comuna Tansa

Comuna Bârnova

SC Huge Costruct SRL – Ciurea

SC Grup Forest SRL – Ciurea

SC Agrimarvas SRL – Ciurea

Fundația Sfinții Apostoli Petru și Pavel – Ciurea

Asociația Crescătorilor de Animale – Ciurea

Asociația Arris – Ciurea

PFA Toma Irina – Ciurea

II Chirtea Ștefan – Ciurea

SC Filding Construction SRL – Bârnova

Asociația Prietenii Bârnovei – Bârnova

SC Casa Olteanu SRL – Bârnova

Asociația Crescătorilor de Bovine/Ovine – Grajduri

PFA Asăvoaiei Adina Ramona – Ipatele

PFA Postârnac Andreea Gabriela – Ipatele

Societatea Agricolă Ipatele

II Rotaru Homeucă Gabriel – Mironeasa

SC Strung & Fen SRL – Mironeasa

SC Lumi SRL –Mogoșești

II Cantea Irina – Mogoșești

SC Agrodormir Class SRL – Mogoșești

SC Mary Lux SRL – Mogoșești

Asociația Crescătorilor de Bovine/Ovine – Mogoșești

Asociația Crescătorilor de Animale Scînteia

PFA Preda Florentina – Țibana

II Stoica Simona – Tansa

Asociația Crescătorilor de Animale Tansa

Fundația Pro-Women – Țibănești

PFA Slabu Ionel – Șcheia

Asociația Rromilor din   10 Prăjini – Dagîța

Asociația Comunitară Poienile – Dagâța

Asociația Crescătorilor de Animale – Dagîța

Asociația Crescătorilor de Ovine/Bovine – Mironeasa

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor