Comuna Bîrnova

barnovaNumăr de locuitori: 3.953

Suprafață (km2): 41,22

Densitate(populație/km2): 95,46

 

 

 

Componență comună:

Bîrnova

Todirel

Cercu

Vișani

Pietrărie

Păun

Așezare geografică:

Comuna Bârnova este situată la 5 km de teritoriul administrativ al municipiului Iași, la întrepătrunderea dintre Câmpia Moldovei și Podișul Central Moldovenesc. Teritoriul din jurul Bârnovei are forma unui amfiteatru cu largi trepte de deschidere spre nord-vest. Față de nivelul mării, altitudinea este cuprinsă între 70 și 352 m.

Activități specifice zonei:

Turism

Agricultura

Cultura vitei de vie

Pomicultura

Activități economice principale:

Productie mobilier

Jaluzele

Lucrari instalatii

Obiective turistice:

Mănăstirea Bîrnova sat Bârnova

Rezervaţia Paleontologică Repedea

Rezervaţia de interes judeţean dendrologică „Ion Inculet” sat Barnova

Punct muzeal „Ion Inculet” şi Biserica Inculet

Rezervaţia naturală de interes naţional „Grigore Cobălcescu” sat Pietrărie

Biserica Sf. Ilie din sat Vişan

Evenimente locale:

Serbările Bârnovei

Hramurile Bisericilor şi Mănăstirilor din fiecare sat

Ziua eroilor – 9 mai

Tradiţii de iarnă

Facilități oferite investitorilor:

Eliberarea autorizaţiilor de construcţie în regim de urgenţă

Reducerea taxelor şi impozitelor

Atragerea utilităţilor în zonă

Terenuri favorabile activităţilor specifice de amenajare a zonelor de agrement şi sport, alte activităţi specifice turismului

Proiecte de investitii:

 

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor