Masura 41.312

Masura 41.312 “Imbunatațirea calității vieții în zonele rurale și diversificarea economiei rurale” are ca obiectiv general dezvoltarea durabilă a economiei rurale  prin încurajarea activitaților non-agricole, în scopul creșterii numărului de locuri de muncă și a veniturilor adiționale.

Categorii de beneficiari eligibili:

–          Micro-intreprinderile (in cadrul micorintreprindeirlor care sunt incluse si II, PFA, Asociatii familiale) asa cum sunt definite in Recomandarea Comisiei (CE) nr. 361/2003 si in legislatia nationala in vigoare (avand mai putin de 10 angajati si o cifra de afaceri anuala neta sau active totale avand o valoare de pana la 2,0 milioane Euro).

–          Persoane fizice (neinregistrate ca agenti economici) – care se vor angaja ca pana la data semnarii contractului de finantare sa se autorizeze cu un statut minim de persoana fizica autorizata si sa functioneze ca micro-intreprindere.

Procedura Evaluare Selectare – Formulare Specifice Masura 41.312

Va rugam descarcati formularele de mai jos

download-button-orange

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor