Alte evenimente

 •  21-22 Martie 2014

 Echipa GAL a participat la „Conferinta EST-ului”  organizata de  FNGAL, care s-a desfășurat  la Piatra Neamt

 • Martie 2014

Asociația GAL ”Colinele Iașilor ” a luat inițiativa pentru a realiza un proiect de cooperare intre GAL-urile din județul Iași. Astfel s-a semnat un acord de cooperare intre GAL Colinele Iasilor, GAL Regiunea Rediu Prajeni, GAL Stefan cel Mare, GAL Microregiunea Belcesti-Focuri, GAL Iasi Sud-Vest si GAL Valea Prutului

 • 22 Februarie-03 Martie 2014

Angajatii GAL au efectuat cursurile „Manager de proiect” și „Expert accesare fonduri structurale și de coeziune”și a realizat un schimb de bune practici cu un GAL din Timișoara. Echipa s-a întâlnit cu președintele GAL-ului „Timiș – Torontal – Bârzava” în vederea unui schimb de informații între cele două GAL-uri, evidențierea principalelor probleme întâlnite la nivelul acestora, contractarea proiectelor, posibilitățile de colaborare în viitor, precum și aspecte ale proiectelor de cooperare;

 • 20 Decembrie 2013

Echipa GAL a participat la ”Concertul de Craciun ” organizat de Comuna Bârnova. La finalul spectacolului s-au distribuit materiale promotionale.

 • 19 Decembrie 2013

La sediul Primăriei Ciurea a avut loc Instruirea liderilor locali.

 • 01 Noiembrie 2013

Participare la Conferința Națională PNDR 2020 din cadrul Indagra.

 • 22-30 Octombrie 2014

A avut loc instruirea personalului GAL pentru ca acesta să se perfecționeze în evaluarea proiectelor cu finanțare europeană nerambursabilă.

 • 16-29 Septembrie 2013

Echipa GAL  a fost prezentă la evenimentele Agralim si „Bucuriile Toamnei”, alaturi de alte GAL-uri din Romania din cadrul FNGAL.

 • Vineri, 23 August 2013

Participare la evenimentul „Roadele din Prisăcani”

 • Joi, 6 Iunie 2013

Participare la intalnirea marilor fermieri – vezi articol ziar

 • Duminica, 26 Mai 2013

Schimb de bune practici cu GAL-urile: Asociatia GAL Covurlui (Jud. Vaslui), Asociatia GAL Valea Prutului (jud. Iasi), Asociatia GAL Valea Tutovei si Zeletinului (jud. Vaslui)

 • Marti, 23 Aprilie 2013

Aparitie TV in emisiunea „Darea de Seama”, la IASI TV Life – vezi emisiune

 • Joi, 18 Aprilie 2013

GAL-ul „Colinele Iasilor” apare din nou in presa – vezi articol bzi

 • Miercuri, 10 Aprilie 2013

Anunt ziar – Deschidere sesiune pentru depunerea proiectelor

 • Miercuri, 2 mai 2012

A fost depus Planul de Dezvoltare Locala de catre GAL „Colinele Iasilor” in competitia de proiecte, sesiunea a II-a 2012.

 • Miercuri, 18 iulie 2012

A avut loc sedinta cu membrii fondatori publici ai grupului de actiune locala Colinele Iasilor in care au avut loc urmatoarele:

– prezentarea stadiului lucrarilor la constituirea GAL-ului;

– discutia cu privire la asociatii si partenerii din GAL.

 • Joi, 19 iulie 2012

S-a semnat actul constitutiv si statutul Asociatiei Grupul de Actiune Locala Colinele Iasilor de catre cei 42 de membri fondatori, dintre care 11 publici si 31 privati, in prezenta notarului.

 • Luni, 10 septembrie 2012

Asociatiei Grupul de Actiune Locala „Colinele Iasilor” i-a fost acordata personalitate juridica si a fost inregistrata in Registrul asociatiilor si fundatiilor.

 • Luni, 10 septembrie 2012

S-a primit de la MADR comunicatul privind rezultatul procedurii de evaluare a Grupurilor de Actiune Locala, sesiunea a II-a 2012. In urma evaluarii dosarului de candidaturi depuse in cadrul procedurii de selectie, dosarul Gal-ului Colinele Iasilor a fost eligibil cu un punctaj de 90 puncte.

 • Luni, 15 octombrie 2012

A avut loc sedinta cu membrii fondatori ai GAL-ului conform ordinei de zi a sedintei.

 • Miecuri, 24 octombrie 2012

A avut loc sedinta cu membrii fondatori publici ai GAL-ului in care s-a discutat eligibilitatea ideilor de proiecte propuse de beneficiari care pot fi finantate prin „calitatea vietii si diversificarea economiei rurale” – Masura 413 (prin Masura 322).

 • Marti, 30 octombrie 2012

A avut loc sedinta cu membrii fondatori privati ai GAL-ului in care s-a discutat eligibilitatea ideilor de proiecte propuse de beneficiari care pot fi finantate prin:

– cresterea competivitatii sectoarelor agricol si forestier – Masura 411 (prin Masura 112);

– cresterea competivitatii sectoarelor agricol si forestier – Masura 411 (prin Masura 121);

– calitatea vietii si diversificarea economiei rurale – Masura 413 (prin Masura 312);

– calitatea vietii si diversificarea economiei rurale – Masura 413 (prin Masura 313).

 • Miercuri, 7 noiembrie 2012

A fost publicata lista de selectie a GAL-urilor pe apdrp.ro (Link aici)

 • Luni, 26 noiembrie 2012

S-a obtinut decizia de autorizare pentru Asociatia Grupul de Actiune Locala Colinele Iasilor de la DGDR AM PNDR, prin care aceasta poate desfasura activitatile specifice implementarii masurilor 41 – Implementarea strategiilor de dezvoltare locala, 421 – Implementarea proiectelor de cooperare si 431.2 – Functionarea Grupului de Actiune Locala, dobandirea de competente si animarea teritoriului.

 • Miercuri, 5 decembrie 2012

S-a obtinut certificatul privind inscrierea in Registrul Unic de Identificare la APIA.

 • Sambata, 12 ianuarie 2013

A avut loc o sesiune interactiva de informare si dezbatere cu privire la implementarea PDL-ului selectat de MADR, aceasta avand loc in localitatea Simon, comuna Bran.

 • Vineri, 1 februarie 2013

A avut loc semnarea contractului de finantare pentru acordarea ajutorului financiar nerambursabil in conditiile programului national pentru dezvoltare rurala Romania

 • Miercuri, 6 februarie 2013

A avut loc sedinta cu membrii fondatori ai GAL-ului conform ordinei de zi a sedintei.

 • Vineri, 15 februarie 2013

Avizarea Raportului Initial de catre OJPDRP.

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor