Masura 41.322

Masura 41.322 “Calitatea vietii in zonele rurale si diversificarea economiei rurale” are ca obiective generale”

-Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in spatiul rural;

-Imbunatatirea accesului la serviciile publice de baza pentru populatia rurala;

-Cresterea numarului de sate renovate;

-Cresterea numarului de obiective de patrimoniu din spatiul rural sprijinite;

Categorii de beneficiari eligibili:

–       Autoritățile locale (comune) sau asociații de dezvoltare intercomunitare prin operatorii regionali pentru investițiile în infrastructura de apă/apă uzată;

–       Comunele prin beneficiarii lor legali conform legislației naționale în vigoare;

–       Asociațiile de dezvoltare intracomunitare realizate între două sau mai multe comune inființate conform legislației naționale în vigoare;

–       ONG-uri, așezăminte culturale și instituții de cult definite conform legislației naționale în vigoare;

–       Persoane fizice și juridice care dețin în proprietate sau administrează obiective de patrimoniu cultural/natural de interes local și care aplică pentru componenta ”c”.

Procedura Evaluare Selectare – Formulare Specifice Masura 41.322

Va rugam descarcati formularele de mai jos

download-button-orange

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor