Echipa GAL

Sediul GAL

Primăria Ciurea, sala nr.18, et.II, sat Ciurea, comuna Ciurea, județul Iași

 

Echipa GAL

Vezi organigrama

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor