Comuna Mogosesti

mogosesti1Număr de locuitori: 4917

Suprafață (km2): 67,72

Densitate(populație/km2): 72,60

 

 

Componență comună:

Budesti

Mânjeşti

Hadâmbu

Mogoşeşti

Așezare geografică:

Comuna Mogoseşti este situată în partea de Sud a judeţului Iaşi La o distanţă de circa 19 km de municipiul Iaşi Teritoriul comunei este situat în zona de contact dintre Câmpia Moldovei şi Podişul Central Moldovenesc, contact reprezentat printr-o puternică denivelare cunoscută sub denumirea de Coasta Iaşilor Din punct de vedere administrativ-teritorial, comuna se învecineaza: la N-E cu comuna Miroslava, la N-V si V cu comuna Voinesti, la S-V cu Mironeasa, la S cu Scheia, la S-E cu Grajduri iar în partea de E cu comuna Ciurea.

Activități specifice zonei:

Agricultură

Comerţ

Activități economice principale:

Comerţ

Agricultură

Cultura plantelor

Cresterea animalelor

Obiective turistice:

Mănăstirea Schit Hadâmbu

Biserica “Sf.VARVARA” din Mogosestii-Frumoasei

Biserica “Sf.Ierarh NICOLAE” din Mogosestii-Galatii

Biserica “Sf.Cuvioasa PARASCHEVA” din satul Budesti

Biserica “Sf.Arhangheli MIHAIL si GAVRIL” din satul Mânjesti

Evenimente locale:

Zilele şcolii şi ale comunei Mogoseşti, în data de 20-21 octombrie 2007, ediţia a III-a

Facilități oferite investitorilor:

Teren agricol

Forta de munca

© 2024 Arhiva GAL Colinele Iasilor